NASJONAL turistveg
 

Arctic View ligger i Havøysund på enden av  Havøysund Nasjonale Turistveg. Det er en av 18 vegstrekninger i Norge som er plukket ut i et prosjekt der vakre uberørte vegstrekninger blir beriket med arkitektur og kunst. På Havøysundvegen kan du blant annet stoppe på den nye rasteplassen i Selvika. Her finner man også  spor etter bosetninger som er over 6000 år gammel.

 

Veibeskrivelse fra havøysund

 

Det er skiltet hele veien fra Havøysund og opp til Arctic View som ligger ca 5 km fra sentrum. Når du kommer over brua tar du første til venstre og kjører opp mot vindmøllene som ligger på toppen av Gavelen. Du kjører  forbi Storvannet og kommer til kirkegården etter ca 1 km, her tar du til høyre og holder til høyre hele veien opp og forbi driftsbygningen og vindmølleparken. Parkeringen vår er nede ved siden av restauranten. Det er også mulig å gå opp fra Storvannet i Havøysund. En fin spasertur på ca 45 min.